BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 64/188/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 lutego 2009 roku
w sprawie: nieodpłatnego przekazania oraz utylizacji majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) - uchwala się co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie używany sprzęt komputerowy będący w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 9 szt. zestawów komputerowych i 8 szt. monitorów – Centrum Katolickiemu im. Papieża Jana Pawła II przy parafii Krzyża Świętego w Łomży.

§ 2

Przekazać do utylizacji używany sprzęt komputerowy będący w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – 9 szt. zestawów komputerowych i 25 szt. drukarek.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred SzymańskiData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 14:56
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 754 razy