BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 maja 2019

Wiadomości

ZAPROSZENIE-wyremontowanie i montaż krat

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE-budowa chodnika

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE-budowa chodnika - [Wszystkie zmiany]

ZAPROSZENIE-pełnienie funkcji inspektora nadzoru

Dodanie nowej wiadomości: ZAPROSZENIE-pełnienie funkcji inspektora nadzoru - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 maja 2019

Wiadomości

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 marca 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 marca 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 2+400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+1570,78 – 2+2400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska” - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 2+400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+1570,78 – 2+2400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska” - [Wszystkie zmiany]

Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 maja 2019

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego złożone na początek kadencji 2018-2023

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego złożone na początek kadencji 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała nr 13/52/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku

Edycja wiadomości Uchwała nr 13/52/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie: przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 maja 2019

Wiadomości

Lista młodzieży na Igrzyska Grupy Zachodniej LA 14.05.2019

Dodanie nowej wiadomości: Lista młodzieży na Igrzyska Grupy Zachodniej LA 14.05.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 maja 2019

Wiadomości

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Starostwa Powiatowego w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu Starostwa Powiatowego w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 kwietnia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 10 kwietnia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 15

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 15 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 maja 2019

Wiadomości

Decyzja o pozwoleniu zintegrowanym dla UBOJNI ZWIERZĄT RYTEL

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o pozwoleniu zintegrowanym dla UBOJNI ZWIERZĄT RYTEL - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 14/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 kwietnia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 kwietnia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 maja 2019

Wiadomości

Protokół nr IV/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 16 stycznia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr IV/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 16 stycznia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr IV/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego,

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr IV/19 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 16 stycznia 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 5

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na VI Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na VI Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 maja 2019

Wiadomości

Zaproszenie - wykonanie lemieszy

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie - wykonanie lemieszy - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie II - pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie II - pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 18 maja 2019

Wiadomości

Lista uczniów na Igrzyska Grupy Zachodniej

Dodanie nowej wiadomości: Lista uczniów na Igrzyska Grupy Zachodniej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 maja 2019

Wiadomości

Postępowanie podczas intensywnych opadów i burz.

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie podczas intensywnych opadów i burz. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.5.2019.KB

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.5.2019.KB - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.34.2019.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.34.2019.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.33.2019.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.33.2019.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 maja 2019

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 16

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 16 - [Wszystkie zmiany]

Transmisja - VI sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja - VI sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2019 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2019 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 maja 2019

Wiadomości

Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na VI sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Zenona Białobrzeskiego za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Zenona Białobrzeskiego za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Andrzeja Biedrzyckiego za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Dębęk za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Dębęk za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Marii Dziekońskiej za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Marii Dziekońskiej za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Tadeusza Góralczyka za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Tadeusza Góralczyka za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jana Kuczyńskiego za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Jarosława Kuleszy za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Edwarda Łada za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Edwarda Łada za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Sławomira Łomotowskiego za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Wiesławy Masłowskiej za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Wiesławy Masłowskiej za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Alicji Pauliny Nowakowskiej za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Alicji Pauliny Nowakowskiej za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Wiesława Olszewskiego za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Wiesława Olszewskiego za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Kazimierza Polkowskiego za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Lecha Marka Szabłowskiego za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Mirosława Szymanowskiego za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Mirosława Szymanowskiego za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Zaczek za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnego powiatu Adama Zaczek za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Agnieszki Zduńczyk za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe radnej powiatu Agnieszki Zduńczyk za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 26 maja 2019

Wiadomości

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w lekkiej atletyce.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w lekkiej atletyce. - [Wszystkie zmiany]

Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w trójboju lekkoatletycznym.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat z Igrzysk Powiatowych Dzieci w trójboju lekkoatletycznym. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 maja 2019

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 2+400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 2+400,00 w m. Konarzyce, ul. Młynarska” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 maja 2019

Wiadomości

Zaproszenie II - wyremontowanie i montaż krat

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie II - wyremontowanie i montaż krat - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.41.2019.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.41.2019.ED - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 maja 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.20.2019.Ł.B.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.421.20.2019.Ł.B. - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Remont dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego z podziałem na poszczególne części zamówienia” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 maja 2019

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 17

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 17 - [Wszystkie zmiany]

Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 maja 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 13 maja 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 maja 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 maja 2019 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian