BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wydział Organizacyjny

Sekretarz Powiatu Beata Korwek tel. 862156905 e-mail: beata.korwek@powiatlomzynski.pl

Do zadań wydziału należy m.in:

- organizacja i funkcjonowanie Starostwa,
- świadczenie pomocy prawnej,
- przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków,
- załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń,
- wykonywanie zadań związanych z wyborami,
- obsługa administracyjna Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Komisji,
- prowadzenie archiwum zakładowego,
- prowadzenie spraw z bezpieczeństwem i higieną pracy,
- prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych.

Data powstania: wtorek, 20 maj 2003 14:20
Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2003 14:20
Data edycji: wtorek, 28 lip 2015 08:55
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 17033 razy
Ilość edycji: 3

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała nr 51/178/2016 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala,  co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży,

         stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łomżyńskiemu.

§ 2. Traci moc Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/196/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 października 2010 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2016 roku..

 Przewodniczący Zarządu:

Elzbieta Parzych

 Członkowie Zarządu:                                              

  1. Lech Szabłowski
  2. Tomasz Chojnowski …………………..
  3. Irena Przybylak ………………………..
  4. Antoni Włodkowski …………………..

 

Pliki do pobrania:

  • Schemat Data dodania: 14 paź 2016 13:02
  • regulamin Data dodania: 18 paź 2016 11:04
Data powstania: piątek, 14 paź 2016 12:58
Data opublikowania: piątek, 14 paź 2016 13:02
Data edycji: piątek, 14 paź 2016 13:10
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3639 razy
Ilość edycji: 2

Uchwała Nr III/16/2014 Rady Powiatu Łomżyńskiego z 29 grudnia 2014 roku

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży

 

 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łomży stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/196/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży, wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      § 37 otrzymuje brzmienie:

 

Wykaz jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa Powiatowego bezpośrednio podległych:

 

  1. Staroście:

1)      Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży,

2)      Muzeum Przyrody w Drozdowie,

3)      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży,

4)      Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

  1. Wicestaroście:

1)      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

2)      Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży,

3)      Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży,

4)      Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,

5)      Wydział Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych,

6)      Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa,

7)      Wydział Komunikacji.

 

3. Sekretarzowi:

Wydział Organizacyjny i Kadr.

 

4. Skarbnikowi:

               Wydział Finansowy.

 

2) Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łomży otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                           Jarosław Kulesza

Pliki do pobrania:

  • schemat Data dodania: 28 lip 2015 08:53
Data powstania: wtorek, 28 lip 2015 08:43
Data opublikowania: wtorek, 28 lip 2015 08:53
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4711 razy