BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia mapy zasadniczej w formie analogowej.
Na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240, poz. 2027 z 2005r. z późniejszymi zamianami) oraz §5 ust 3 Rozporządzenia z dnia 16.07.2001 r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz.U.Nr 78, poz. 837 z 2001r)

o g ł a s z a się:


1. Z dniem 01.01.2008 roku zaprzestaje się prowadzenia mapy zasadniczej w formie analogowej na terenach miejscowości z siedzibami Gmin, Gmin i Miast t.j. miejscowości: Miasto Jedwabne, Miasto Nowogród, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Śniadowo, Wizna i Zbójna powiatu łomżyńskiego.
Mapa zasadnicza będzie prowadzona tylko w systemie informatycznym.


2. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego.

STAROSTA
/podpis nieczytelny/
Krzysztof Kozicki
Data powstania: środa, 28 lis 2007 11:32
Data opublikowania: środa, 28 lis 2007 11:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 kwi 2014 07:57
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 4284 razy