BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie aktualizacji danych w operacie ewidencji gruntów i budynków, dotyczących wspólnoty gruntowej położonej na terenie wsi Rydzewo gm. Miastkowo - dz. 478

środa, 13 cze 2018 12:35
zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), § 45 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1034) w związku z art. 27, 28, 29 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych z 29 czerwca 1963 r. (t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703)
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 23 kwi 2018 14:31
Starosty Łomżyńskiego z 20 kwietnia 2018 roku o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE

wtorek, 10 cze 2014 12:25
Dotyczy zebrania całości dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 409, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie
Czytaj całość