BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o scaleniach w ramach PROW

Mieszkańcy Powiatu Łomżyńskiego

Niniejszym informuję, że istnieje możliwość pozyskania pomocy finansowej na przeprowadzenie scalenia gruntów rolnych oraz zagospodarowanie poscaleniowe, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007 – 2013 ).
Na ten cel Polska otrzymała środki finansowe w kwocie 160 mln euro. Z tego 11 mln euro przypada na województwo podlaskie.
Pomoc może być przyznana Staroście prowadzącemu postępowanie scaleniowe. Podstawowym warunkiem do uzyskania pomocy jest wszczęcie postępowania scaleniowego popartego wystąpieniem do starosty ponad 50 % właścicieli gospodarstw rolnych z projektowanego obszaru scalenia, lub których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.
W związku z powyższym właściciele gruntów rolnych wymagających scalenia, winni złożyć odpowiednie wnioski do Starosty Łomżyńskiego o objęcie ich gruntów postępowaniem scaleniowym. Właściciele gruntów nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze scaleniem i zagospodarowaniem poscaleniowym !
Prace scaleniowe wykonuje samorząd województwa przy pomocy jednostek organizacyjnych utworzonych przez ten samorząd do realizacji tych zadań.
Scalanie gruntów przeprowadza się na obszarach charakteryzujących się dużym rozdrobnieniem i rozproszeniem gruntów, wchodzących w skład gospodarstw rolnych i ma na celu poprawę rozłogu gruntów poszczególnych gospodarstw, likwidację wspólnot gruntowych. W wyniku zmniejszenia liczby działek rolnych w ramach jednego gospodarstwa rolnego uzyskuje się poprawę efektywności gospodarowania przez zmniejszenie kosztów transportu oraz ułatwienie procesów mechanizacji upraw polowych. Ponadto w ramach projektu scaleniowego, przeprowadza się prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, uwzględniające wymagania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w ramach którego następuje dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu, co ogranicza proces erozji gleb.
Szczegółowych informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 w pokoju nr 220.


Łomża dn. 10-07-2009 Starosta Łomżyński

Krzysztof Kozicki
Data powstania: środa, 15 lip 2009 10:56
Data opublikowania: środa, 15 lip 2009 10:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 sty 2010 12:10
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1219 razy