BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na Naczelnika Wydziału Komunikacji

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Naczelnika Wydziału Komunikacji (nazwa stanowiska pracy) Starostwa Powiatowego w Łomży ( nazwa jednostki organizacyjnej)
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska została wybrana:

Pani Karolina Przybyłek zamieszkała Łomża


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowiska pracy umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży oraz tablicy ogłoszeń swoje oferty pracy złożyło dwóch kandydatów. Do II etapu zakwalifikowała się 1 kandydatka, które spełniała wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Pani Karolina Przybyłek uzyskała maksymalną ilość punktów z testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja stwierdziła, że kandydatka wykazała się bardzo dobrą znajomością przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych w wydziale oraz znajomością ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy ,,prawo o ruchu drogowym’’ ustawy o transporcie drogowym. Staż pracy ponad 3-letni w samorządzie pozwala stwierdzić , że kandydatka odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone i obowiązki służbowe.


Starosta
Krzysztof Kozicki ........................................................
(data, podpis osoby upoważnionej)
Data powstania: poniedziałek, 14 wrz 2009 12:13
Data opublikowania: poniedziałek, 14 wrz 2009 12:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lis 2009 10:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1611 razy