BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu publicznym

ORiK.3421-3/09 Łomża, 2009-09-15


Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu publicznym p.n. „Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego Łomży”Stosownie do art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.
„Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego
w Łomży” wybrana została oferta Firmy:

Podlaska Fabryka Okien i Drzwi
„Witraż” Sp. z o.o.
16-070 Choroszcz, Łyski 79 C k/Białegostoku

W/w. Firma złożyła ofertę z najniższą ceną za wykonanie powyższego zamówienia publicznego, otrzymując łącznie 100,00 punktów.

W prowadzonym przetargu publicznym Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty, jak również nie wykluczył żadnego Wykonawcy.
S T A R O S T A
Krzysztof Kozicki
Data powstania: wtorek, 15 wrz 2009 14:48
Data opublikowania: wtorek, 15 wrz 2009 14:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 paź 2009 10:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2655 razy