BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Starostwo Powiatowe w Łomży zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na założenie i modernizacje numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) w oparciu o rezultaty projektu Phare 2003 nr 2003/005-710.04.05, posiadaną ortofotomapę, wykonane pomiary i zebrane informacje, a także ponowną klasyfikację zmienionych użytków gruntowych dla części gminy Łomża , obrębów: Stara Łomża p/szosie, Stara Łomża n/rzeką, Stare Kupiski i Zawady. Numer ogłoszenia: 202919-2009, data zamieszczenia: 09.11.2009
Zostały złożone następujące oferty:

1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne sp. z o.o., 15-225 Białystok,
ul. Grottgera 14A
- na cześć I zamówienia – kwota brutto – 96 380,00zł
- na część II zamówienia – kwota brutto – 78 080,00zł

2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 KOLNO, ul. 11-go Listopada 13
- na cześć I zamówienia – kwota brutto – 81 740,00zł
- na część II zamówienia – kwota brutto – 81 740,00zł

Punktacja wynikła z oceny i porównania złożonych ofert:

1. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne sp. z o.o., 15-225 Białystok,
ul. Grottgera 14A
- na cześć I zamówienia – kwota brutto – 96 380,00zł = 84,81 pkt
- na część II zamówienia – kwota brutto – 78 080,00zł = 100,00 pkt

2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 KOLNO, ul. 11-go Listopada 13
- na cześć I zamówienia – kwota brutto – 81 740,00zł = 100,00 pkt
- na część II zamówienia – kwota brutto – 81 740,00zł = 95,52 pkt


Dokonano wyboru następujących ofert:

1. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 KOLNO, ul. 11-go Listopada 13
- na cześć I zamówienia – kwota brutto – 81 740,00zł

2. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Sp. z o.o., 15-225 Białystok,
ul. Grottgera 14A
- na część II zamówienia – kwota brutto – 78 080,00zł
Data powstania: wtorek, 24 lis 2009 11:26
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2009 11:30
Data przejścia do archiwum: środa, 2 gru 2009 09:48
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1102 razy