BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYNSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYNSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY – sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z póżn. zm.)
Przeznacza się do sprzedaży:
- trzy lokale mieszkalne (lokal nr 1, lokal nr 2, lokal nr 3) wraz z udziałem w prawie własności do gruntu, wydzielone z nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej we wsi Gać, gmina Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44 o pow. 0,22 ha,
- nieruchomość stanowi własność Powiatu Łomżyńskiego,
- nieruchomość posiada w Sądzie Rejonowym w Łomży urządzoną księgę wieczystą LM1L/00050334/
- nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.
- zbyciu podlega prawo własności do lokalu wraz z udziałem w prawie własności do gruntu.
I tak:
1)lokal nr 1 – pow. użytkowa 62,15m² - cena brutto wynosi 66 296,00 zł,
2)lokal nr 2 – pow. użytkowa 54,43m² - cena brutto wynosi 61 568,00 zł,
3)lokal nr 3 – pow. użytkowa 68,62m², cena brutto wynosi 71.705,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 w/w ustawy mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni tj. do dnia 12 lutego 2010r.
Data powstania: środa, 30 gru 2009 08:55
Data opublikowania: środa, 30 gru 2009 09:00
Data przejścia do archiwum: sobota, 13 lut 2010 10:47
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1474 razy