BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 13.04.2010r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I.Zamawiający:
1.Nazwa:Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2.Adres:ul. Poligonowa 30
3.Kod pocztowy:18-400
4.Miejscowość:Łomża
5.Województwo:podlaskie

II.Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 66857-2010 w dniu 26.03.2010r.

III.Tryb i przedmiot zamówienia:
1.Rodzaj zamówienia:Dostawy
2.Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony

IV.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup znaków drogowych z dostawą na bazę ZDP w Łomży, ul. Poligonowa 30.”

V.Wpłynęło 9 ofert:

Oferta nr 1) "WIMED" Oznakowanie Dróg Sp. z o.o
ul. Tarnowska 48
33-170 Tuchów
(kryterium - cena, 82,75 pkt.)
Oferta nr 2) "DROG-ZNAK"
Sabat Sebastian
ul. Konopacka 19
03-428 Warszawa
(kryterium - cena, 48,90 pkt.)
Oferta nr 3) DROGOWE CENTRUM
PRODUKCYJNO-HANDLOWE
BIG Sp. z o.o
Ługów 18
66-200 Świebodzin
(kryterium - cena, 68,31 pkt.)
Oferta nr 4) RESTAL Sp. z o.o
ul. Żerkowicka 1A
45-838 Opole
(kryterium - cena, 66,94 pkt.)
Oferta nr 5) JD-INŻYNIERIA RUCHU
Dominik Jerzy
ul. Sienkiewicza 45
05-220 Zielonka
(kryterium - cena, 62,37pkt.)
Oferta nr 6) "CZMUDA" S.A.
ul. Sokola 6c
11-041 Olsztyn
(kryterium - cena, 88,42pkt.
Oferta nr 7) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Lubartów Sp. akcyjna
ul. Krańcowa 7
21-100 Lubartów
(kryterium - cena, 51,32 pkt.)
Oferta nr 8) TIOMAN
Grzegorz Kończalski Sp. J.
ul. Świętopełka 15/23
87-100 Toruń
(kryterium - cena, 58,73 pkt.)
Oferta nr 9) "GIERA" Znaki Drogowe
Michał Giera, Krystyna Giera Sp.j.
ul. Lipowa 49a
11-042 Jonkowo k/Olsztyna
(kryterium - cena, 100,00 pkt.)

VI. Wybór oferty:
1.Wykonawca – oferta nr 9
1)Nazwa: "GIERA" ZNAKI DROGOWE Michał Giera, Krystyna Giera spółka jawna
2)Adres:ul. Lipowa 49a
3)Kod pocztowy:11-042
4)Miejscowość:Jonkowo k/Olsztyna
5)Województwo:warmińsko-mazurskie
2.Cena brutto oferty wybranej: 30.336,52zł
(słownie: trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych 52/100)
Oferta najkorzystniejsza uzyskała 100 pkt
Data powstania: środa, 14 kwi 2010 08:17
Data opublikowania: środa, 14 kwi 2010 08:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 kwi 2010 08:06
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1998 razy