BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży 18 - 400 Łomża Szosa Zambrowska 1/27

Dotyczy; unieważnia postępowania przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie ogrzewania pomieszczeń i utrzymania czystości posesji w obiektach ZPOZ w Łomży.
Dotyczy; przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie ogrzewania pomieszczeń
i utrzymania czystości posesji w obiektach ZPOZ w Łomży.

Mając na uwadze art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego” na usługę w zakresie ogrzewania pomieszczeń i utrzymania czystości posesji w obiektach ZPOZ w Łomży” z następujących powodów;

1. W druku oferty załączonym do SIWZ Zamawiający, nie rozdzielił przedmiotu zamówienia na „Zadania”, co spowodowało niewłaściwy odbiór zakresu wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający w SIWZ nie zaznaczył, że Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oferty z koniecznością przebywania uprawnionego palacza co w każdej placówce.
3. Umowa załączona do SIWZ, nie zabezpiecza interesu Zamawiającego, przez fakt iż nie precyzuje odpowiedzialności materialnej Wykonawcy za nieprawidłową gospodarkę opałem.
Data powstania: piątek, 17 wrz 2010 14:02
Data opublikowania: piątek, 17 wrz 2010 14:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 mar 2011 09:03
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 8307 razy