BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży- sporządzony zgodnie z art.5 ust.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa ( Dz.U.z 2001r. Nr 4 poz.24 i Nr 102 poz.1118 ).


I. Adres: Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 5, pow. łomżyński.

Przeznacza się do sprzedaży niżej wymienione lokale mieszkalne – księga wieczysta KW nr 43 995.

Lp. Nr lokalu Powierzchniaużytkowa m2 Udz.w prawie użytkowania wieczystego działek:1453 i 1454 Cena wywoławcza w złotych
1 3 51,65 1/22 16 069,00
2 15 63,80 1/18 20 376,00

Lokale zlokalizowane są w budynku w Jedwabnem przy ul. Żwirki i Wigury 5, posadowionym na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr nr: 1453 i 1454 o łącznej pow.0,2642 ha, stanowiących własność Gminy i Miasta Jedwabne, dla których jest urządzona księga wieczysta KW nr 30611, wraz z udziałem 1/22 części i 1/18 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz udziału 1200/11880 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych części lokali.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wnioski w terminie 3 miesięcy tj. do dnia 16 kwietnia 2004r.

Data powstania: poniedziałek, 19 sty 2004 13:29
Data opublikowania: poniedziałek, 19 sty 2004 13:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 kwi 2004 13:00
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1732 razy