BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Starosta Łomżyński ogłasza sprzedaż lokali mieszkalnych 1/1 i 3/10 położonych w Marianowie.
I. Przedmiotem przetargu jest:
1. Stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 1, o pow. użyt. 53,50 m2, wraz
z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 11,70 m2 i udziałem 1362/10000 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 24/2 o pow. 0,1855 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na parterze budynku nr 1, w obrębie Marianowo, jednostka ewidencyjna Piątnica, powiat łomżyński, województwo Podlaskie, objęty księgą wieczystą nr LM1L/00072036/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
- Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z wewnętrznej kotłowni olejowej.
- Budynek, w którym znajduje się lokal jest zrealizowany w technologii murowej, jednopiętrowy, całkowicie podpiwniczony, dach czteropołaciowy, kryty blachą, w dobrym stanie technicznym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.
- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątnica działka nr 24/2 położona jest w kompleksie zabudowy obiektów gospodarczych z zakresu rolnictwa.

Cena wywoławcza: 65 513,58 zł
Wadium: 3 275,68 zł
Minimalne postąpienie: 660,00 zł

2. Stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 10 o pow. użyt. 16,30 m2, wraz
z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 5,20 m2 i udziałem 187/10000 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 23/2 o pow. 0,3594 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na parterze budynku nr 3, w obrębie Marianowo, jednostka ewidencyjna Piątnica, powiat łomżyński, województwo Podlaskie, który jest objęty księgą wieczystą nr LM1L/00071976/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
- Lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki,
wyposażony jest w instalację wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z wewnętrznej kotłowni olejowej.
- Budynek, w którym znajduje się lokal jest zrealizowanym w technologii murowej,
3 kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, kryty dachem płaskim, w dobrym stanie technicznym. Wyposażony jest w instalacje elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.
- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątnica działka nr 23/2 położona jest w kompleksie zabudowy obiektów szkolnych z zakresu rolnictwa.

Cena wywoławcza: 21 698,72 zł
Wadium: 1 084,94 zł
Minimalne postąpienie: 220,00 zł

II. Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2012 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 308 (II piętro).
III. W przetargu mogą brać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz wniosą wadium.
IV. Wadium dla poszczególnego lokalu należy wnieść w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy do dnia 25 maja 2012 r. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty wadium na podanym koncie.
V. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.
VI. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
VII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
VIII. Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
IX. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
X. Unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
XI. Starosta Łomżyński zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
XII. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. (86) 215-69-27.
XIII. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Data powstania: czwartek, 26 kwi 2012 08:02
Data opublikowania:
Data edycji: czwartek, 26 kwi 2012 08:15
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 maj 2012 09:30
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1297 razy
Ilość edycji: 1