BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przeciwdziałanie przemocy

Uchwała Nr XVI/69/2011
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia: 28 listopada 2011 roku
w sprawie: uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015.

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się do realizacji Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Jarosław Kulesza
Data powstania: piątek, 25 maj 2012 10:38
Data opublikowania: piątek, 25 maj 2012 10:56
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1167 razy