BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 – Tekst Jednolity z 2008 r.) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

zawiadamiam o

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym, położone w obrębie ewidencyjnym Zbójna, jednostka ewidencyjna Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, przejęte z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 sierpnia 2012 r., nr 2/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie z przebudową układu dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna- ETAP II, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki:
- dz. 591/1 o pow. 0,0051 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: właściciel Gregorczyk Helena (nie żyje),

- dz. 821/3 o pow. 0,0099 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władający na zasadach samoistnego posiadania Brzózka Walenty, użytkownik Brzózka Zofia,

- dz. 1063/1 o pow. 0,0012 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: współwłasność łączna, władający na zasadach samoistnego posiadania Stomska Zofia i Szydlik Henryk,

- dz. 1070/1 o pow. 0,0012 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władający na zasadach samoistnego posiadania Szydlik Henryk.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Data powstania: piątek, 19 paź 2012 09:32
Data opublikowania: piątek, 19 paź 2012 09:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 gru 2012 09:15
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1238 razy