BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 12.03.2013r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:
1)Nazwa: Powiat Łomżyński
2)Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 51830-2013r.

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1) Rodzaj zamówienia: Usługi
2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez założenie ewidencji budynków i lokali na części gmin: Śniadowo i Wizna, powiat łomżyński, woj. podlaskie z podziałem na części.

V. Kwota jako Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 200 000.00 zł.

VI. Wpłynęło 15 ofert:

Część I:
Oferta nr 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Sp. z o.o. 90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5, (kryterium cena – 50 pkt),
Oferta nr 2. Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, 15-224 Białystok, ul. Parkowa 1 – nie złożył oferty do części I
Oferta nr 3. Geokart - International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów (kryterium cena – 30 pkt),
Oferta nr 4. Usługi Geodezyjne i Projektowe Jerzy Grygo, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, (kryterium cena – 74 pkt),
Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1 (kryterium cena – 86 pkt),
Oferta nr 6. Zakład Usług Geodezyjnych s. c. Jan i Tomasz Poradzińscy, 16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 2/39, (kryterium cena – 68pkt),
Oferta nr 7. Geodeta Uprawniony Krzysztof Zaleski, 15-537 Białystok, ul. Żółwia 1, (kryterium cena – 86 pkt),
Oferta nr 8. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok, (kryterium cena – 51pkt),
Oferta nr 9. Wielobranżowa Pracownia Geodezyjna GEOIDA Sp. z o. o., 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, (kryterium cena – 54pkt),
Oferta nr 10. P. H. U. ALTERNATYWA Usługi Geodezyjne Paweł Łachacz 07-437 Łyse, ul. Sienkiewicza 8B , (kryterium cena – 84 pkt),
Oferta nr 11. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13, - nie złożył ofert do części I,
Oferta nr 12. e-Geodezja Samborski Krzysztof, 18-400 Łomża, ul. Gen. W. Sikorskiego 140, (kryterium cena – 100 pkt),
Oferta nr 13. Biuro Geodezyjno – Kartograficzne „ GLOB „ Agnieszka Dąbrowska, 18-400 Łomża, ul. Woziwodzka 42. - nie złożył oferty do części I,
Oferta nr 14. Agencja Geodezyjno-Prawna, Kamila i Robert Saniewscy s.c., 18-400 Łomża, ul. Ks. Anny 8/13, - nie złożył oferty do części I,
Oferta nr 15. Przedsiębiorstwo Geodezyjne mgr inż.. Ryszard Możarowski, 18-400 Łomża, ul. Małachowskiego 5/23, (kryterium cena - 86 pkt)
Część II:
Oferta nr 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Sp. z o.o. 90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5, (kryterium cena – 57 pkt),
Oferta nr 2. Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, 15-224 Białystok, ul. Parkowa 1, kryterium cena – 68 pkt),
Oferta nr 3. Geokart - International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów (kryterium cena – 36 pkt),
Oferta nr 4. Usługi Geodezyjne i Projektowe Jerzy Grygo, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, (kryterium cena – 66 pkt),
Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1 (kryterium cena – 95 pkt),
Oferta nr 6. Zakład Usług Geodezyjnych s. c. Jan i Tomasz Poradzińscy, 16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 2/39, (kryterium cena – 87pkt),
Oferta nr 7. Geodeta Uprawniony Krzysztof Zaleski, 15-537 Białystok, ul. Żółwia 1, (kryterium cena – 99pkt),
Oferta nr 8. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok, (kryterium cena – 60pkt),
Oferta nr 9. Wielobranżowa Pracownia Geodezyjna GEOIDA Sp. z o. o., 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, (kryterium cena – 50pkt),
Oferta nr 10. P. H. U. ALTERNATYWA Usługi Geodezyjne Paweł Łachacz 07-437 Łyse, ul. Sienkiewicza 8B , (kryterium cena – 89 pkt),
Oferta nr 11. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13, - nie złożył ofert do części I,
Oferta nr 12. e-Geodezja Samborski Krzysztof, 18-400 Łomża, ul. Gen. W. Sikorskiego 140, - nie złożył ofert do części I,
Oferta nr 13. Biuro Geodezyjno – Kartograficzne „ GLOB „ Agnieszka Dąbrowska, 18-400 Łomża, ul. Woziwodzka 42. - (kryterium cena – 100 pkt),
Oferta nr 14. Agencja Geodezyjno-Prawna, Kamila i Robert Saniewscy s.c., 18-400 Łomża, ul. Ks. Anny 8/13, - oferta odrzucona,
Oferta nr 15. Przedsiębiorstwo Geodezyjne mgr inż.. Ryszard Możarowski, 18-400 Łomża, ul. Małachowskiego 5/23, (kryterium cena – 91 pkt),

Część III:
Oferta nr 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne Sp. z o.o. 90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5, (kryterium cena – 39,62 pkt),
Oferta nr 2. Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c. Grzegorz Kotyński, Jerzy Kołomyjski, 15-224 Białystok, ul. Parkowa 1, kryterium cena – 51,55 pkt),
Oferta nr 3. Geokart - International Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów (kryterium cena – 32,16 pkt),
Oferta nr 4. Usługi Geodezyjne i Projektowe Jerzy Grygo, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, (kryterium cena – 71,18 pkt),
Oferta nr 5. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1 (kryterium cena – 83,40 pkt),
Oferta nr 6. Zakład Usług Geodezyjnych s. c. Jan i Tomasz Poradzińscy, 16-400 Suwałki, ul. Nowomiejska 2/39, (kryterium cena – 73,68pkt),
Oferta nr 7. Geodeta Uprawniony Krzysztof Zaleski, 15-537 Białystok, ul. Żółwia 1, (kryterium cena – 100,00pkt),
Oferta nr 8. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o.o. w Białymstoku, ul. Grottgera 14A, 15-225 Białystok, (kryterium cena – 55,31pkt),
Oferta nr 9. Wielobranżowa Pracownia Geodezyjna GEOIDA Sp. z o. o., 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 41, (kryterium cena – 48,36pkt),
Oferta nr 10. P. H. U. ALTERNATYWA Usługi Geodezyjne Paweł Łachacz 07-437 Łyse, ul. Sienkiewicza 8B , (kryterium cena – 69,87 pkt),
Oferta nr 11. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych „TERRA” Stanisław Sawicki, 18-500 Kolno, ul. 11-go Listopada 13, (kryterium cena – 39,39pkt),
Oferta nr 12. e-Geodezja Samborski Krzysztof, 18-400 Łomża, ul. Gen. W. Sikorskiego 140, (kryterium cena – 95,44 pkt),
Oferta nr 13. Biuro Geodezyjno – Kartograficzne „ GLOB „ Agnieszka Dąbrowska, 18-400 Łomża, ul. Woziwodzka 42. - nie złożył oferty do części I,
Oferta nr 14. Agencja Geodezyjno-Prawna, Kamila i Robert Saniewscy s.c., 18-400 Łomża, ul. Ks. Anny 8/13, - nie złożył oferty do części I,
Oferta nr 15. Przedsiębiorstwo Geodezyjne mgr inż.. Ryszard Możarowski, 18-400 Łomża, ul. Małachowskiego 5/23, - nie złożył oferty do części I,

VII. Wybór oferty:

Część I:
1. Wykonawca – oferta nr 12.
Nazwa: e-Geodezja Samborski Krzysztof, 18-400 Łomża, ul. Gen. W. Sikorskiego 140, (kryterium cena – 100 pkt),
2. Cena brutto oferty wybranej: 25 750,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

Część II:
1. Wykonawca – oferta nr 13
Nazwa: Biuro Geodezyjno – Kartograficzne „ GLOB „ Agnieszka Dąbrowska, 18-400 Łomża, ul. Woziwodzka 42. (kryterium cena – 100 pkt),
2. Cena brutto oferty wybranej: 47 742,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dwa złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

Część III:
1. Wykonawca – oferta nr 7.
Nazwa: Geodeta Uprawniony Krzysztof Zaleski, 15-537 Białystok, ul. Żółwia 1, kryterium cena – 100,00pkt),
2. Cena brutto oferty wybranej: 46 399,29zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

VIII. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu kreślonym w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


STAROSTA
/podpis nieczytelny/
Lech Marek Szabłowski

Data powstania: piątek, 15 mar 2013 12:24
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2013 12:48
Data przejścia do archiwum: środa, 27 mar 2013 11:38
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1673 razy