BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o zamiarze ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Z A W I A D O M I E N I E nr GN-I.683.4.2013

Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194) w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o zamiarze ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, z terenu województwa podlaskiego, powiatu łomżyńskiego, przejęte w związku z decyzjami zezwalającymi na realizacje inwestycji drogowych z mocy prawa na rzecz odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego, oznaczone jako działki:

- dz. 447/1 o pow. 0,0521 ha położona w Puchałach, gmina Łomża– uprzedni zapis w ewidencji gruntów: właściciel Stanisław (s. Aleksandra i Heleny) i Janina (c. Aleksandra i Stanisławy) małż. Modzelewscy - nie żyją,
- dz. 501/1 o pow. 0,0290 ha położona w Puchałach, gmina Łomża – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: właściciel Piotr Lutostański (s. Władysława i Tekli) - nie żyje,
- dz. 25/3 o pow. 0,0054 ha położona w Gawrychach, gmina Zbójna– uprzedni zapis w ewidencji gruntów: właściciel Wincenty (s. Franciszka i Katarzyny) i Władysława (c. Tomasza i Bronisławy) małż. Cekała - nie żyją,
- dz. 64/3 o pow. 0,0033 ha położona w Modzelach - Skudoszach, gmina Łomża– uprzedni zapis w ewidencji gruntów: właściciel Marian Radgowski (s. Feliksa i Marianny) - nie żyje
- udz. 1/2 w dz. 1156/10 o pow. 0,0152 ha położonej w Miastkowie, gmina Miastkowo– uprzedni zapis w ewidencji gruntów: właściciel Józef (s. Andrzeja i Stanisławy) i Jadwiga (c. Tadeusza i Cecylii) małż. Szawala – Józef Szawala nie żyje.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. do 26 czerwca 2013 r.

Starosta Łomżyński
Lech Marek Szabłowski
Data powstania: czwartek, 25 kwi 2013 08:16
Data opublikowania: czwartek, 25 kwi 2013 08:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 cze 2013 13:43
Opublikował(a): Paulina Gałązka
Zaakceptował(a): Paulina Gałązka
Artykuł był czytany: 1147 razy