BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Marianowie
Starosta Łomżyński ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Marianowie.

I. Przedmiotem przetargu jest:
1. Stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 3, o pow. użyt. 50,90 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 12,20 m2 i udziałem 6310/47865 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 24/2 o pow. 0,1855 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na parterze budynku nr 1, w obrębie Marianowo, jednostka ewidencyjna Piątnica, powiat łomżyński, województwo Podlaskie, objęty księgą wieczystą nr LM1L/00072036/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży.
- Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki, wyposażony jest w instalację
elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z wewnętrznej kotłowni olejowej.
- Budynek, w którym znajduje się lokal jest zrealizowany w technologii murowej, jednopiętrowy, całkowicie
podpiwniczony, dach czteropołaciowy, kryty blachą, w dobrym stanie technicznym. Wyposażony jest
w instalacje elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.
- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątnica działka nr 24/2 położona
jest w kompleksie zabudowy obiektów gospodarczych z zakresu rolnictwa.

Cena wywoławcza: 36 329,00 zł
Wadium: 1 816,45 zł
Minimalne postąpienie: 370,00 zł

2. Stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 6 o pow. użyt. 32,45 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 3,60 m2 i udziałem 3605/47865 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym nr 24/2 o pow. 0,1855 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na piętrze budynku nr 1, w obrębie Marianowo, jednostka ewidencyjna Piątnica, powiat łomżyński, województwo Podlaskie, który jest objęty księgą wieczystą nr LM1L/00072036/6 prowadzoną w Sądzie Rejonowym
w Łomży.
- Lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki, wyposażony jest
w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z wewnętrznej kotłowni olejowej.
- Budynek, w którym znajduje się lokal jest zrealizowany w technologii murowej, jednopiętrowy, całkowicie
podpiwniczony, dach czteropołaciowy, kryty blachą, w dobrym stanie technicznym. Wyposażony jest
w instalacje elektryczną, odgromową, centralnego ogrzewania, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.
- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątnica działka nr 24/2 położona
jest w kompleksie zabudowy obiektów gospodarczych z zakresu rolnictwa.

Cena wywoławcza: 24 518,00 zł
Wadium: 1 225,90 zł
Minimalne postąpienie: 250,00 zł

II. Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2013 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Łomży,
ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 218 (I piętro).
III. W przetargu mogą brać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz wniosą wadium.
IV. Wadium dla poszczególnego lokalu należy wnieść w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy do dnia 5 listopada 2013 r. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty wadium na podanym koncie.
V. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.
VI. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
VII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
VIII. Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
IX. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
X. Unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
XI. Starosta Łomżyński zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
XII. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 po uzgodnieniu
z organizatorem przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. (86) 215-69-27.
XIII. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Data powstania: piątek, 4 paź 2013 09:03
Data opublikowania: piątek, 4 paź 2013 09:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 lis 2013 11:51
Opublikował(a): Paulina Gałązka
Zaakceptował(a): Paulina Gałązka
Artykuł był czytany: 1254 razy