BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

GN-III.6641.2.41.2013
Łomża dnia ,2013-10-21


Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 26.07.2013r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

I. Zamawiający:
1)Nazwa: Powiat Łomżyński
2)Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 394538-2013r.

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1) Rodzaj zamówienia: Usługi
2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez założenie ewidencji budynków i lokali dla 20 obrębów położonych na terenie gminy Przytuły, powiat łomżyński, woj. podlaskie z podziałem na części.

V. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia – 63150.00 zł.

VI. Wpłynęło 10 ofert:
Część I:
Oferta nr 1. Usługi Geodezyjne Agnieszka Ciotrowska,
ul.Lipowa 3/5,12-200 Pisz , ( kryterium cena – 85 pkt )
Oferta nr.2.Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c., Jerzy Kołomyjski Grzegorz Kotyński,
15-084 Białystok, ul.E.Orzeszkowej32 , nie złożył oferty do części I
Oferta nr 3. OPGK w Bydgoszczy,sp. z o.o.
85-065 Bydgoszcz, ul.Chodkiewicza 15, ( kryterium cena – 28 pkt )
Oferta nr 4. OPGK Elbląg
82-300 Elblag, ul.Al.Tysiąclecia 11, ( kryterium cena – 42 pkt )
Oferta nr 5. LEVEL Przeds.Geodez-Projektowe Sp. z oo,ul.Brzeska 97,08-110 Siedlce, ( kryterium cena - 27 pkt ),
Oferta nr 6. OPGK Rzeszów
35-328 Rzeszów,ul.Geodetów 1, ( kryterium cena – 28 pkt ),
Oferta nr 7. Usługi Geodezyjno Kartograficzne
Zbigniew Burdach
18-400 Łomża,ul.Dębowa 6, ( kryterium cena – 46 pkt ),
Oferta nr.8. Usługi Geodezyjne Agata Łachacz,ul.Sucharskiego4/13, 07-410 Ostrołęka, ( kryterium cena – 100 pkt ),
Oferta nr.9. e-Geodezja Samborski Krzysztof,18-400 Łomża,ul.Sikorskiego 140, (kryterium cena – 86 pkt),
Oferta nr 10. REGEO Sebastian Kołodziejczyk
18-400 Łomża,ul.Rycerska 10/10, (kryterium cena – 77 pkt)


Część II:
Oferta nr 1. Usługi Geodezyjne Agnieszka Ciotrowska,
ul.Lipowa 3/5,12-200 Pisz , nie złożył oferty do części II
Oferta nr.2.Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c., Jerzy Kołomyjski Grzegorz Kotyński,
15-084 Białystok, ul.E.Orzeszkowej32 , ( kryterium cena – 70 pkt )
Oferta nr 3. OPGK w Bydgoszczy,sp. z o.o.
85-065 Bydgoszcz, ul.Chodkiewicza 15, ( kryterium cena – 28 pkt )
Oferta nr 4. OPGK Elbląg
82-300 Elblag, ul.Al.Tysiąclecia 11, ( kryterium cena – 42 pkt )
Oferta nr 5. LEVEL Przeds.Geodez-Projektowe Sp. z oo,ul.Brzeska 97,08-110 Siedlce, ( kryterium cena - 27 pkt ),
Oferta nr 6. OPGK Rzeszów
35-328 Rzeszów,ul.Geodetów 1, ( kryterium cena – 29 pkt ),
Oferta nr 7. Usługi Geodezyjno Kartograficzne
Zbigniew Burdach
18-400 Łomża,ul.Dębowa 6, ( kryterium cena – 47 pkt ),
Oferta nr.8. Usługi Geodezyjne Agata Łachacz,ul.Sucharskiego4/13, 07-410 Ostrołęka, ( kryterium cena – 100 pkt ),
Oferta nr.9. e-Geodezja Samborski Krzysztof,18-400 Łomża,ul.Sikorskiego 140, (kryterium cena – 87 pkt),
Oferta nr 10. REGEO Sebastian Kołodziejczyk
18-400 Łomża,ul.Rycerska 10/10, (kryterium cena – 89 pkt)

Część III:
Oferta nr 1. Usługi Geodezyjne Agnieszka Ciotrowska,
ul.Lipowa 3/5,12-200 Pisz , nie złożył oferty do części III
Oferta nr.2.Podlaskie Biuro Geodezji, Klasyfikacji i Rekultywacji Gruntów s.c., Jerzy Kołomyjski Grzegorz Kotyński,
15-084 Białystok, ul.E.Orzeszkowej32 , ( kryterium cena – 71 pkt )
Oferta nr 3. OPGK w Bydgoszczy,sp. z o.o.
85-065 Bydgoszcz, ul.Chodkiewicza 15, ( kryterium cena – 27 pkt )
Oferta nr 4. OPGK Elbląg
82-300 Elblag, ul.Al.Tysiąclecia 11, ( kryterium cena – 40 pkt )
Oferta nr 5. LEVEL Przeds.Geodez-Projektowe Sp. z oo,ul.Brzeska 97,08-110 Siedlce, ( kryterium cena - 26 pkt ),
Oferta nr 6. OPGK Rzeszów
35-328 Rzeszów,ul.Geodetów 1, ( kryterium cena – 28 pkt ),
Oferta nr 7. Usługi Geodezyjno Kartograficzne
Zbigniew Burdach
18-400 Łomża,ul.Dębowa 6, ( kryterium cena – 50 pkt ),
Oferta nr.8. Usługi Geodezyjne Agata Łachacz,ul.Sucharskiego4/13, 07-410 Ostrołęka, ( kryterium cena –96 pkt ),
Oferta nr.9. e-Geodezja Samborski Krzysztof,18-400 Łomża,ul.Sikorskiego 140, (kryterium cena –100 pkt),
Oferta nr 10. REGEO Sebastian Kołodziejczyk
18-400 Łomża,ul.Rycerska 10/10, (kryterium cena – 80+ pkt)

VII. Wybór oferty:

Część I:
1. Wykonawca – oferta nr 8.
Nazwa: Usługi Geodezyjne Agata Łachacz,ul.Sucharskiego4/13,07-410 Ostrołęka - (kryterium cena – 100 pkt),
2. Cena brutto oferty wybranej: 15 375,00zł (słownie: piętnaście tysięcy, trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt.

Część II:
1. Wykonawca – oferta nr 8
Nazwa: Usługi Geodezyjne Agata Łachacz,ul.Sucharskiego4/13,07-410 Ostrołęka - (kryterium cena – 100 pkt),
2. Cena brutto oferty wybranej: 15 375,00zł (słownie: piętnaście tysięcy, trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

Część III:
1. Wykonawca – oferta nr 9.
Nazwa: e-Geodezja Samborski Krzysztof,18-400 Łomża,ul.Sikorskiego 140 - (kryterium cena – 100 pkt),
2. Cena brutto oferty wybranej: 14850,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych ).
Oferta ważna uzyskała 100 pkt.

VIII. Umowa zostanie zawarta po upływie terminu kreślonym w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


STAROSTA

Lech, Marek Szabłowski
Data powstania: wtorek, 22 paź 2013 12:33
Data opublikowania: wtorek, 22 paź 2013 12:42
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 2617 razy