BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub wynajmu

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LUB WYNAJMU
sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr102 poz.651 z późn. zm.)

1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego lub do wynajmu stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 8, o pow. użyt. 43,12 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 6,30 m2 i udziałem 4942/47865 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24/2 o pow. 0,1855 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony w budynku nr 1, w obrębie ewidencyjnym Marianowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie Podlaskim, który jest ujawniony w księdze wieczystej nr LM1L/00072036/6 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Łomży.
2. Cena sprzedaży nieruchomości lokalowej: 32 187,00 zł.
3. Wysokość czynszu najmu 3,60 zł/1 m2 powierzchni użytkowej plus koszty utrzymania budynku i lokalu ustalane przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
4. Termin wnoszenia opłat za najem: z góry do dnia 10-go każdego miesiąca.
5. Zasady aktualizacji opłat za najem: w przypadku zmiany cen wolnorynkowych wynajmu lokali lub zmian wysokości zaliczki na pokrycie kosztów wspólnych oraz utrzymania lokalu.
6. Przeznaczenie w planie:
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątnica działka nr 24/2 położona jest w kompleksie zabudowy obiektów gospodarczych z zakresu rolnictwa.
7. W przypadku przeznaczenia do sprzedaży osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 23 grudnia 2013 r.

Data powstania: poniedziałek, 4 lis 2013 09:25
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lis 2013 09:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 gru 2013 08:55
Opublikował(a): Paulina Gałązka
Zaakceptował(a): Paulina Gałązka
Artykuł był czytany: 1257 razy