BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2013r.,poz.907), zamawiający zawiadamia, iż w dniu 3.03.2013r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

I. Zamawiający:
1)Nazwa: Powiat Łomżyński
2)Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 43194-2014r.

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1) Rodzaj zamówienia: Usługi
2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez założenie ewidencji budynków i lokali dla 15 obrębów położonych na terenie gminy Nowogród i
8 obrębów położonych na terenie gminy Miastkowo, powiat łomżyński, woj. podlaskie z podziałem na części a,b i c.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 mar 2014 08:54
Data opublikowania: czwartek, 6 mar 2014 08:57
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 1576 razy