BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 409, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, poprzez udzielenie zezwolenia Januszowi Cieślińskiemu działającemu w imieniu i z upoważnienia Województwa Podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok na realizację inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu z 4 rur HDPE 40/3,7 wraz z kablami światłowodowymi dla potrzeb Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego.

Starosta Łomżyński
Lech Marek Szabłowski
Data powstania: środa, 2 kwi 2014 15:04
Data opublikowania: środa, 2 kwi 2014 15:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 kwi 2014 09:33
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 943 razy