BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy zebrania całości dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 409, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie
Nawiązując do pisma Starosty Łomżyńskiego z dnia 02 kwietnia 2014 roku, nr GN-I.6853.3.2013 dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 409, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Czarnockie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, poprzez udzielenie zezwolenia Januszowi Cieślińskiemu działającemu w imieniu i z upoważnienia Województwa Podlaskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok na realizację inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej w postaci rurociągu z 4 rur HDPE 40/3,7 wraz z kablami światłowodowymi dla potrzeb Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego., dopełniając obowiązku wynikającego z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, że w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów.
W związku z powyższym zainteresowane strony, w terminie do 13 czerwca 2014 roku, mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, uzupełnić materiał dowodowy w sprawie oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty dotyczące przedmiotowej nieruchomości.
Akta sprawy są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro). w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.


Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
Data powstania: wtorek, 10 cze 2014 12:25
Data opublikowania: wtorek, 10 cze 2014 12:35
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1976 razy