BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 26.07.2013r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. I. Zamawiający: 1)Nazwa: Powiat Łomżyński 2)Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP 174522-2014r. III. Tryb i przedmiot zamówienia: 1) Rodzaj zamówienia: Usługi 2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) poprzez założenie ewidencji budynków i lokali dla 43 obrębów w podziale na część I (20 obrębów ) i część II ( 23 obręby ), położonych na terenie gminy Jedwabne powiat łomżyński, woj. podlaskie z podziałem na II części
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 cze 2014 09:03
Data opublikowania: czwartek, 12 cze 2014 09:07
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 1364 razy