BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

ZARZĄD POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 OGŁASZA wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej.
Przedmiotem najmu są następujące pomieszczenia:

1. nr 417, III piętro, pow. użytkowa – 27,60 m2, czynsz – 1 056,91 zł (netto) miesięcznie, przeznaczenie na prowadzenie działalności biurowej,
Wysokość czynszu obejmuje koszty mediów, w szczególności: energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę, odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.

2. parter, pow. użytkowa – 204,42 m2, czynsz – 2 371,15 zł (netto) miesięcznie, przeznaczenie na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wysokość czynszu obejmuje koszty mediów, w szczególności: energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę, odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.

Oddanie w najem nastąpi w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony – lat 3, od dnia 01.09.2014 r. do dnia 31.08.2017 r.

Wysokość czynszu miesięcznego zostanie powiększona o należny podatek VAT.

Wysokość czynszu może ulegać zmianie, zwłaszcza w wypadku zmian cen usług przez dostawców mediów.
Czynsz płatny co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.

Oferty można składać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 105 w terminie do 22 lipca 2014 r. do godz. 15.00.

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.


Starosta Łomżyński
Lech Marek Szabłowski

Łomża, dnia 1 lipca 2014 r.
Data powstania: wtorek, 1 lip 2014 11:30
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2014 11:32
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1491 razy