BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 709 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 31.10.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łomżyński
Numer NIP 718-16-92-375
Adres: Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz zamawiających opisanych w SIWZ

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa energii elektrycznej dla zamawiających
w ramach Łomżyńskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015 – 31.12.2015

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 31 paź 2014 14:28
Data opublikowania: piątek, 31 paź 2014 14:31
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 1242 razy