BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

ZARZĄD POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 OGŁASZA wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony
Przedmiotem użyczenia są następujące pomieszczenia:
1. nr 201, I piętro, pow. użytkowa – 34,50 m2,
nr 208, I piętro, pow. użytkowa – 17,30 m2,
nr 209, I piętro, pow. użytkowa – 16,45 m2,
nr 210, I piętro, pow. użytkowa – 17,55 m2,
nr 211, I piętro, pow. użytkowa – 16,35 m2,
nr 214, I piętro, pow. użytkowa – 17,55 m2,
łączna pow. użytkowa – 119,70 m2, pow. pomieszczeń wspólnych – 37,36 m2, ryczałt z tytułu korzystania z mediów – 887,92 zł (netto) miesięcznie, przeznaczenie na prowadzenie działalności biurowej,

2. nr 202, I piętro, pow. użytkowa – 16,50 m2,
nr 203, I piętro, pow. użytkowa – 17,40 m2,
nr 203a, I piętro, pow. użytkowa – 24,00 m2,
nr 204, I piętro, pow. użytkowa – 14,90 m2,
nr 204a, I piętro, pow. użytkowa – 7,95 m2,
nr 205, I piętro, pow. użytkowa – 12,50 m2,
nr 206, I piętro, pow. użytkowa – 34,25 m2,
nr 206a, I piętro, pow. użytkowa – 16,35 m2,
nr 207, I piętro, pow. użytkowa – 17,15 m2,
łączna pow. użytkowa – 161,00 m2, pow. pomieszczeń wspólnych – 49,94 m2, ryczałt z tytułu korzystania z mediów – 1 160,35 zł (netto) miesięcznie, przeznaczenie na prowadzenie działalności biurowej,

3. nr 401, III piętro, pow. użytkowa – 16,75 m2,
nr 402, III piętro, pow. użytkowa – 17,40 m2,
nr 403, III piętro, pow. użytkowa – 25,70 m2,
nr 403a, III piętro, pow. użytkowa – 17,30 m2,
nr 404, III piętro, pow. użytkowa – 8,95 m2,
nr 405, III piętro, pow. użytkowa – 22,10 m2,
nr 406, III piętro, pow. użytkowa – 24,80 m2,
nr 407, III piętro, pow. użytkowa – 34,10 m2,
nr 408, III piętro, pow. użytkowa – 16,40 m2,
nr 409, III piętro, pow. użytkowa – 13,00 m2,
nr 410, III piętro, pow. użytkowa – 12,10 m2,
nr 411, III piętro, pow. użytkowa – 17,55 m2
łączna pow. użytkowa – 226,15 m2, pow. pomieszczeń wspólnych – 70,59 m2, ryczałt z tytułu korzystania z mediów – 2 522,50 zł (netto) miesięcznie, przeznaczenie na prowadzenie działalności biurowej.

Oddanie w użyczenie nastąpi na czas oznaczony – lat 3, od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2017 r.
Miesięczne opłaty (powiększone o należny podatek VAT) z tytułu korzystania z mediów, w szczególności obejmują: energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę, odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę według stawek dostawców w/w usług.
Opłaty te mogą wzrastać w przypadku ich podniesienia przez dostawców usług.
Opłaty płatne są co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 105 oraz pod nr tel. (86) 215-69-40.


Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.Łomża, dnia 13 listopada 2014 r.
Data powstania: czwartek, 13 lis 2014 13:18
Data opublikowania: czwartek, 13 lis 2014 13:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 935 razy