BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY – sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość oznaczoną jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, położoną w obrębie Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, stanowiącą własność Powiatu Łomżyńskiego, która jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Łomży, zabudowaną budynkiem byłego ośrodka zdrowia, w którym projektowane są do wyodrębnienia trzy lokale mieszkalne (lokal nr 1, lokal nr 2, lokal nr 3) i jeden lokal usługowy (lokal nr 4).

2. Cena nieruchomości wynosi: 307 199,00 zł.

3. Przeznaczenie w planie:
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łomża położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo zagrodowo-mieszkaniowe z usługami.


4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 02 stycznia 2015 roku.Przewodniczący Zarządu

Lech Marek Szabłowski
Data powstania: piątek, 21 lis 2014 10:42
Data opublikowania: piątek, 21 lis 2014 10:46
Data przejścia do archiwum: środa, 17 gru 2014 10:11
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 945 razy