BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca sposobu prowadzenia mapy zasadniczej

Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2015 r w powiecie łomżyńskim mapa zasadnicza będzie prowadzona w formie wektorowej i rastrowej (hybrydowej).
W związku z powyższym wykonawcy robót geodezyjnych zgodnie z §71 ust.2 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego mają obowiązek przekazać do PZGiK pliki danych wygenerowane z roboczej bazy danych zgodnie ze schematem GML lub innym formacie uzgodnionym między wykonawcą, a organem prowadzącym PZGiK. W przypadku powiatu łomżyńskiego jest to format kcd.


STAROSTA
Lech Marek Szabłowski

Łomża dnia, 4 grudnia 2014 r.
Data powstania: środa, 10 gru 2014 08:24
Data opublikowania: środa, 10 gru 2014 09:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:17
Opublikował(a): Marian Woronkin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1493 razy