BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY – sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)
Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

- Stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 4, o pow. użyt. 43,80 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 7,10 m2 i udziałem 5090/47865 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 24/2 o pow. 0,1855 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony w budynku nr 1, w obrębie ewidencyjnym Marianowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, który jest ujawniony w księdze wieczystej nr LM1L/00072036/6 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Łomży.

Cena nieruchomości lokalowej: 31 380,00 zł.

2. Przeznaczenie w planie:

- Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątnica działka nr 24/2 położona jest w kompleksie zabudowy obiektów gospodarczych z zakresu rolnictwa.

3. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 27 lutego 2015 roku.


Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych
Data powstania: piątek, 16 sty 2015 12:16
Data opublikowania: piątek, 16 sty 2015 12:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:18
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1442 razy