BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie zapytania ofertowego

Stowarzyszenie "Rodzice Dzieciom" Troski Specjalnej w Marianowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 16.01.2015 r. na zakup samochodu typu bus do 9 miejsc.
Uzasadnienie:

Zamawiający informuje, że we wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie do Zamawiającego wpłynęło 8 spełniających wymagania formalne Formularzy Ofertowych. W wyniku analizy przedmiotowych ofert Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie. Powodem unieważnienia postępowania jest złożenie przez Oferentów ofert cenowych przekraczających kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi. Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu. W przypadku pozyskania środków pozwalających na zakup samochodu ponownie zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe.

Wszystkim Oferentom dziękujemy.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 28 sty 2015 11:34
Data opublikowania: środa, 28 sty 2015 11:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:18
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1563 razy