BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Starosty Łomżyńskiego

OGŁOSZENIE Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Łomża, 6 marca 2015 r.

OGŁOSZENIE

Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2014 r. poz. 518 z późn. zm.)

zawiadamiam o
zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za
nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym:

1. położone w obrębie Supy, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiat łomżyński, województwo podlaskie, przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 7/2013 z dnia 23.10.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1874B we wsi Supy; odcinek 1 dł. 527,82 m (km rob. 0+527,82), odcinek 2 dł. 142,68 m (km rob. 0+142,68), odcinek 3 dł. 69,37 m (km rob. 0+69,37) oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

- dz. 10/3 o pow. 0,0075 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władający na zasadach samoistnego posiadania : Ochotnicza Straż Pożarna w Supach.

2. położone w obrębie Wagi, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiat łomżyński, województwo podlaskie, przejęte z mocy prawa na własność Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 4/2014 z dnia 15.04.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1836B we wsi Wagi, gm. Przytuły – odcinek dł. 438,67 km (km 0+000 do km 0+438,67) oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

- dz. 134/1 o pow. 0,0042 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: właściciel (udział 1/2) Józefa Mogielnicka - nie żyje.

3. położone w obrębie Stare Modzele, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, przejęte z mocy prawa na własność Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 1/2014 z dnia 26.02.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 105 827 B ulica Elektryczna we wsi Podgórze, droga gminna klasy D nr 105 827 B, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

- dz. 406/3 o pow. 0,0964 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: właściciel Andrzej Łapiński- nie żyje .

4. położone w obrębie Rydzewo, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie, przejęte z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 7/2014 z dnia 28.07.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105895B – ul. Kościelna we wsi Rydzewo gm. Miastkowo odcinek o długości 238,96 m (odcinek od granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 61 – ulica Mazurska do drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 136), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

- dz. 117/1 o pow. 0,03 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władający na zasadach samoistnego posiadania : Zofia i Józef małż. Maliszewscy.

- dz. 120 o pow. 0,05 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władający na zasadach samoistnego posiadania : Anna Majewska

5. położone w obrębie Piasutno Żelazna, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, przejęte z mocy prawa na własność Gminy Zbójna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 9/2014 z dnia 29.07.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Piasutno Żelazne – Gietki, gm. Zbójna (km rob. 0+000,00 do km 2+319,72), droga gminna klasy D, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

- dz. 311/1 o pow. 0,0145 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: nieustalony stan władania.

- dz. 174/1 o pow. 0,0204 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: nieustalony stan władania.

- dz. 310/1 o pow. 0,0007 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: nieustalony stan władania.

- dz. 193 o pow. 0,0300 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: nieustalony stan władania.

6. położone w obrębie Sulki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiat łomżyński, województwo podlaskie, przejęte z mocy prawa na własność Gminy Miastkowo, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 5/2014 z dnia 04.07.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej Nr 105833B, ul. Wesoła we wsi sulki na odcinku od km 0+502,35 do km 0+524,70, gm. Miastkowo, droga gminna klasy D, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr:

- dz. 69/4 o pow. 0,4539 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: współwłaściciel (udział 5/48) Ireneusz Korytkowski- nie żyje,

- dz. 69/4 o pow. 0,4539 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: współwłaściciel (udział 5/48) Witold Korytkowski – nie żyje.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia”, tj. do dnia 12 maja 2015 roku.

Z up. STAROSTY
Stanisław Kozikowski
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data powstania: czwartek, 12 mar 2015 12:33
Data opublikowania: czwartek, 12 mar 2015 12:43
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1431 razy