BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM
Łomża, 02 kwietnia 2015 r.
GN-I.6821.1.2015

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO
O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Starosta Łomżyński
zawiadamia o
zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych :
• na terenie obrębu ewidencyjnego Pniewo, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 1502,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Podgórze, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonych numerami geodezyjnymi 328,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Olszewo-Góra, jednostce ewidencyjnej Jedwabne, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 151/2,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Kalinowo, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 614,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Rakowo-Boginie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 279,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Jeziorko, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 399,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Rakowo-Boginie, jednostce ewidencyjnej Piątnica, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 265,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Żebry, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 85,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Młynik, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 349,
poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Jarosława Kukułę zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ełk – Łomża.

zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych :
• na terenie obrębu ewidencyjnego Sierzputy Młode, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 46/2,
• na terenie obrębu ewidencyjnego Bronowo, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej numerem geodezyjnym 69/2,
poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A Oddział w Białymstoku zezwolenia na budowę elektroenergetycznej, napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15 kV oraz złącza kablowego średniego napięcia 15 kV.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Starosta
Elżbieta Parzych
Data powstania: czwartek, 2 kwi 2015 10:36
Data opublikowania: czwartek, 2 kwi 2015 10:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:23
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2706 razy