BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiat Łomżyński działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa i modernizacja sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Łomży”– dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji w/w. zadań.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 5 cze 2015 08:32
Data opublikowania: piątek, 5 cze 2015 08:41
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 713 razy