BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na 18-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Zwołuję 18-te posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 29 lipca 2015 r. (środa) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).
Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 17-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o udzielenie prawa do dysponowania na cele budowlane nieruchomością w Piątnicy Poduchownej.
4. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej w Marianowie o udzielenie dotacji na zakup samochodu.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwiększenie środków finansowych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2015 roku.
6. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Przytuły w sprawie udzielenia w roku 2015 pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Przytuły
7. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Górki-Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe-Korytki-Kaimy w miejscowości Dobrzyjałowo.
8. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na remont drogi powiatowej na odcinku Górki-Dobrzyjałowo.
9. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej Stare Krzewo- Nowe Krzewo.
10. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zakup materiałów związanych z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Niewodowo.
11. Przyjęcie porozumienia Powiatu Łomżyńskiego z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na opracowanie dokumentacji projektowej na remont-odbudowę drogi powiatowej Stary Cydzyn-Rządkowo-Wyrzyki .
12. Zapoznanie z pismem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży skierowanym do Gminy Łomża dotyczącym sposobu utwardzenia poboczy.
13. Zapoznanie z pismem skierowanym przez mieszkankę wsi Stare Jemielite do Starostwa Powiatowego w Łomży w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1944B.
14. Podjęcie 4 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku.
16. Sprawy różne:

Wicestarosta
Lech Marek Szabłowski
Data powstania: środa, 22 lip 2015 11:25
Data opublikowania: środa, 22 lip 2015 11:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 lip 2015 08:39
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 784 razy