BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Na podstawie art.94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:Dz.U.z 2013r.,poz.907), zamawiający zawiadamia, iż w dniu 30.06.2015r., udzielono zamówienia publicznego. I. Zamawiający: 1) Nazwa: Powiat Łomżyński 2) Adres: 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, woj. podlaskie

W dniu 30.06.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów obejmującej obręby: Laski, Osowiec, Wyk, Bienduszka, Gontarze, Pianki, Ruda Osowiecka, Stanisławowo położonje w gm. Zbójna oraz obręby: Osobne, Młynik, Szczepankowo, Wszerzecz, Dębowo, Uśnik, Uśnik Dwór, Uśnik Kolonia, Chomentowo, Wierzbowo, Zalesie poczynki, Zalesie Wypychy, Żebry, Jakć Borki, Stare Szabły, Szabły Młode położone w gm. Śniadowo powiat łomżyński, woj. podlaskie.

Umowa została zawarta z Firmą: PROGIS Sp. z o.o. 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 8

Data powstania: poniedziałek, 3 sie 2015 14:40
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sie 2015 14:54
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 830 razy