BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Łomża, 07 października 2015 r.

GN-I.683.2.2015

GN-I.683.6.2015

 

OGŁOSZENIE

 

Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o

 

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości gruntowe o nieuregulowanym stanie prawnym:

 

1. położone w obrębie ewidencyjnym Zosin, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiat łomżyński, województwo podlaskie, przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno - Pniewo odcinek długości 2245,70 m, od kilometra 0+000 do 2+245,70 – etap I oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki :

 

- nr 10/1 o pow. 0,0262 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: własność Haliny i Antoniego małż. Niedźwieckich (oboje nie żyją);

- nr 25/1 o pow. 0,0183 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: własność Witolda Niedźwieckiego (nie żyje).

 

2. położoną w obrębie ewidencyjnym Poredy, jednostce ewidencyjnej Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie, przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 6/2015 z dnia 9 września 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1889B Turośl – Cieciory – Poredy – Dębniki ( od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+800,27), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka:

 

- nr 108/1 o pow. 0,0086 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: nieustalony stan władania.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, „w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia”, tj. do dnia 11 grudnia 2015 roku.

 

 

                                                                                   Starosta

                                                                              Elżbieta Parzych

Data powstania: piątek, 9 paź 2015 08:07
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2015 08:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 15:00
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2176 razy