BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIGO

o operacie opisowo- kartograficznym modernizacji ewidencji gruntów jednostki ewidencyjnej Gmina Miastkowo, powiat łomżyński , woj. podlaskie

              INFORMACJA   STAROSTY   ŁOMŻYŃSKIGO

                                   z    dnia  21 grudnia 2015r

 

o   operacie  opisowo- kartograficznym  modernizacji  ewidencji gruntów

jednostki  ewidencyjnej Gmina  Miastkowo,  powiat  łomżyński , woj. podlaskie

 

Starosta  Łomżyński zgodnie z art. 24a, pkt.8 ustawy z dnia 17 maja 1989r –Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2015r,poz.520 )  informuje, że dane objęte modernizacją ewidencji gruntów i budynków, zawarte w projekcie  operatu opisowo-kartograficznego  jednostki ewidencyjnej Gmina Miastkowo,  w  zakresie założenia ewidencji budynków i lokali a także aktualizacji użytków gruntowych terenów zabudowanych dla obrębów:

 

część a – Drogoszewo, Gałkówka, Kaliszki, Nowosiedliny, Osetno, Rybaki, Rydzewo, Rydzewo-Gozdy

część b - Kraska, Kuleszka, Podosie, Sosnowiec, Tarnowo, Zaruzie

 

stały  się  z  dniem  17 listopada 2015r  danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

 

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane  zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie  opisowo- kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia powyższej informacji  w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego,  zgłaszać zarzuty do tych danych.

 

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania  w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące.

Zarzuty można  składać na adres: Starostwo Powiatowe w  Łomży, Wydział  Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18-400 Łomża.

 

Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa podlaskiego traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

 

 

Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Data powstania: wtorek, 22 gru 2015 08:40
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2015 08:42
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:16
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2233 razy