BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Łomża, 07 stycznia 2016 r.

GN-I.683.7.25.2015

OGŁOSZENIE

 

Starosty Łomżyńskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o

 

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Rutkowskie, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Wizna, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 7/2015 z dnia 07 października 2015 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie, odcinek o łącznej długości 1142,90m: odcinek I (trasa 1) - od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+294,73; odcinek II (trasa 2) – od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+848,17, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka:

 

- nr 171/1 o pow. 0,0019 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władający na zasadach samoistnego posiadania Ignacy Bryl.

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, „w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia”, tj. do dnia 18 marca 2016 roku.

 

 Starosta

Elżbieta Parzych

Data powstania: piątek, 8 sty 2016 08:40
Data opublikowania: piątek, 8 sty 2016 08:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:29
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 2233 razy