BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 04 marca 2016 roku zostały wydane decyzje nr GN-I.6821.22.2015 i GN-I.6821.23.2015

Łomża, 04 marca 2016 r.

GN-I.6821.22-23.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 04 marca 2016 roku zostały wydane następujące decyzje:

  1. nr GN-I.6821.22.2015 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 432, 438 i 443 o łącznej pow. 2,18 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matys zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew,
  2. nr GN-I.6821.23.2015 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Puchały, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 478 o pow. 1,64 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matys zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew.

Od wydanych decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego
za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją spraw, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

Z up. STAROSTY

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału

Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

 

Data powstania: wtorek, 8 mar 2016 09:36
Data opublikowania: wtorek, 8 mar 2016 09:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 mar 2016 08:37
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 733 razy