BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 04 marca 2016 roku zostały wydane decyzje nr GN-I.6821.26.2015, GN-I.6821.27.2015 i GN-I.6821.28.2015

GN-I.6821.26-28.2015                                                                                                                                                                  Łomża, 10 marca 2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 10 marca 2016 roku zostały wydane następujące decyzje:

  1. nr GN-I.6821.26.2015 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24 o pow. 3,9300 ha oraz położonej w obrębie ewidencyjnym Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 64 o pow. 4,88 ha, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matys zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew,
  2. nr GN-I.6821.27.2015 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 161 o pow. 0,58 ha,
    o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matys zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew,
  3. nr GN-I.6821.28.2015 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120 o pow. 5,09 ha,
    o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Polskim Sieciom Elektroenergetycznym z siedzibą w Konstancinie Jeziornie reprezentowanym przez radcę prawnego Łukasza Matys zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew - Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110kV Narew.

Od wydanych decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją spraw, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 Z up. STAROSTY

Stanisław Kozikowski

Naczelnik Wydziału

Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

 

Data powstania: piątek, 11 mar 2016 13:23
Data opublikowania: piątek, 11 mar 2016 13:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 mar 2016 07:45
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 802 razy