BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO Z DNIA 10 MAJA 2016 ROKU

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (GN-I.683.1.2016 i GN-I.683.3.2016)

Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2031) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o

 

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

 

1. położoną w obrębie ewidencyjnym Borawskie, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Przytuły, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 104646B i Nr 104622B przez wieś Borawskie, gm. Przytuły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1833B, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka :

 

- nr 92/1 o pow. 0,0004 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: własność - Stanisław i Anna małż. Klimaszewscy (oboje nie żyją);

 

2. położone w obrębie ewidencyjnym Jankowo Młodzianowo, jednostce ewidencyjnej Nowogród, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, przejęte z mocy prawa na rzecz Powiatu Łomżyńskiego, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 3/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 105840B i nr 129055B, odcinek o długości 635,17m na terenie wsi Jankowo Młodzianowo oraz przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo, odcinek o długości 1364,63m, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

 

- nr 171/1 o pow. 0,0021 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władanie na zasadach samoistnego posiadania - Jakub Józef Chojnowski;

- nr 188/1 o pow. 0,0004 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: własność - Władysław Jankowski (nie żyje);

 

- nr 499/1 o pow. 0,0015 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: własność Edward Rogiński (nie żyje).

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, „w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia”, tj. do dnia 20 lipca 2016 roku.

 

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

Data powstania: wtorek, 17 maj 2016 10:14
Data opublikowania: wtorek, 17 maj 2016 10:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 lip 2016 08:25
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 894 razy