BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej

ZAMAWIAJĄCY Powiat Łomżyński Numer NIP 718-19-68-222 Adres: Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Zamawiających opisanych w Rozdziale I SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia oszacowana została powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Miejsce publikacji: 1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2. Data wysłania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji - 16 sierpnia 2016r. 3. Strona internetowa: http://www.powiatlomzynski.pl/bip 4. Miejsce publicznie dostępne w siedzibie zamawiającego – tablica ogłoszeń Łomża, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 16 sie 2016 13:27
Data opublikowania: wtorek, 16 sie 2016 13:40
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:16
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 996 razy