BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Przytuły

Łomża, 25 sierpnia 2016 r.

GN-I.683.1.16.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Borawskie, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 92/1 o pow. 0,0004 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Przytuły, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 104646B i Nr 104622B przez wieś Borawaskie, gm. Przytuły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1833B.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zainteresowane strony mają prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami, wypowiadania się co do ich treści oraz zgłoszenia swoich uwag i wniosków
w terminie 7 dni od dnia otrzymania (podania do wiadomości) niniejszego zawiadomienia,w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

Po upływie wyżej określonego terminu zostanie podjęta decyzja w powyższej sprawie.

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 29 sie 2016 13:24
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sie 2016 13:27
Data przejścia do archiwum: środa, 14 wrz 2016 09:09
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 530 razy