BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE nr GN-I.6821.15.2016 z dnia 24 października 2016 roku

w sprawie wydania decyzji nr GN-I.6821.15.2016 ustalającej odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 21 października 2016 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.15.2016 ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Osobne, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 38 o pow. 0,6700 ha i nr 70/1 o pow. 5,00 ha, w związku z udzieleniem Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego z dnia 13 maja 2016 roku, nr GN-I.6821.25.2015.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 STAROSTA 

Elżbieta Parzych

Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2016 15:11
Data opublikowania: poniedziałek, 24 paź 2016 15:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 lis 2016 14:08
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 622 razy