BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 listopada 2016 roku o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o

 

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

 

1. położoną w obrębie ewidencyjnym Borawskie, jednostce ewidencyjnej Przytuły, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Przytuły, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 1/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 104646B i Nr 104622B przez wieś Borawskie, gm. Przytuły wrazz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1833B, oznaczoną w ewidencji gruntówi budynków jako działka:

 

- nr 105/1 o pow. 0,0014 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: własność Bolesław i Bronisława małż. Tarnaccy (oboje nie żyją);

 

2. położoną w obrębie ewidencyjnym Wygoda, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 5/2016 z dnia 30 maja 2016 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Nr 105804B ulica Leśna we wsi Wygoda od km 0+579,00 do km 1+008,50 i drogi gminnej Nr 105805B ulica Lipowa we wsi Wygoda od km 0+000,00 do km 0+345,45, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka:

 

- nr 51/1 o pow. 0,0530 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: własność Józef Mierwiński (nie żyje).

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. (86) 215-69-27, „w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia”, tj. do dnia 20 stycznia 2017 roku.

 

wz. STAROSTY

Lech Marek Szabłowski

WICESTAROSTA

Data powstania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:27
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 sty 2017 09:30
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 671 razy