BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakończenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Łomżyńskim na lata 2016 – 2022”

Informacje o konsultacjach wraz z projektem Strategii oraz formularzem konsultacji zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży pod adresem: http://powiatlomzynski.pl/bip/ oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży pod adresem: http://www.pcpr.powiatlomzynski.pl

 

Głównym celem konsultacji społecznych było uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu dokumentu, które przyczyniły by się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.

Konsultacje społeczne były prowadzone w terminie od dnia 26.10.2016 r. do dnia 28.11.2016 r. w formie elektronicznej - zbierania propozycji/uwag/opinii za pośrednictwem formularza konsultacji.

Zasięg terytorialny konsultacji obejmował obszar Powiatu Łomżyńskiego.

Jednostką organizacyjną Powiatu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

 

 

 

Data powstania: piątek, 2 gru 2016 12:22
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2016 12:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 10:04
Opublikował(a): Mariusz Kozikowski
Zaakceptował(a): Mariusz Kozikowski
Artykuł był czytany: 807 razy