BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

Informacja

 

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie : „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina  Pb95 z podziałem na poszczególne części”.

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 27.01.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Zakup  paliw: olej napędowy ON, etylina  Pb95 z podziałem na poszczególne części”.    1. Najkorzystniejsza oferta: 

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana:

 

 Dla części I, oferta nr 1,  złożona przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

 

 „ZACHARZEWSKI”

 

Al. Legionów 155A,

 

18-400 Łomża.

 

 

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 373.850,00 zł

 

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:                                      

 

                                                                                  etylina Pb 95             - 0,23 zł

 

                                                                                             

 

                                                                                  olej napędowy ON    - 0,23 zł

 

 

 

Dla części II, oferta nr 2,  złożona przez Wykonawcę:

 

Leszek Orłowski

 

„LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,

 

ul. Cmentarna 26

 

18-420 Jedwabne

 

 

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 90.400,00 zł

 

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:                                      

 

                                                                                             

 

                                                                                  olej napędowy ON    - 0,03 zł

 

 

 

 Dla części III, oferta nr 3,  złożona przez Wykonawcę:

 

Benzol Sp. z o.o.

 

ul. Graniczna 7

 

07-410 Ostrołęka

 

 

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 46.600,00 zł

 

z zaoferowanym upustem za 1 litr paliwa:                                      

 

                                                                                             

 

                                                                                  olej napędowy ON    - 0,01 zł

 

Uzasadnienie:

 

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

 

Cena – 60 %

 

Wysokość upustu: – 40%

 

 

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

 


 


Nr oferty


 


Nazwa i adres Wykonawcy


 


Cena oferty brutto


[zł]


 


Punktacja przyznana w kryterium


„cena” – max. 60 pkt.


 


Wysokość upustu - max. 40 pkt


 


Liczba pkt. w kryterium „wysokość upustu”


 


Łączna liczba punktów


Część I


1


Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZACHARZEWSKI” Al. Legionów 155A,
18-400 Łomża


373.850,00 zł


60


Pb 95 – 0,23 zł


ON - 0,23 zł


40


100


4


P.T.H.U. PRYMA 1


Hanna Gosk


Al. Legionów 147F


18-400 Łomża


374.050,00 zł


59,97


Pb 95 – 0,20 zł


ON - 0,25 zł


39,13


99,10


5


Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „Kurpiewski” Jan Kurpiewski


ul.. Strusia 9


18-400 Łomża


383.000,00 zł


58,57


Pb 95 – 0,18 zł


ON - 0,18 zł


31,30


89,87


Część II


2


Leszek Orłowski „LAZO” Dystrybucja gazu płynnego,
ul. Cmentarna 26


18-420 Jedwabne


90.400,00 zł


60


ON - 0,03 zł


40


100


Część III


3


Benzol Sp. z o.o.


ul. Graniczna 7


07-410 Ostrołęka


46.600,00 zł


60


ON - 0,01 zł


40


100

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 27 sty 2017 12:37
Data opublikowania: piątek, 27 sty 2017 12:43
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:16
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1049 razy
Ilość edycji: 1