BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Starosty Łomżyńskiego z dnia 18 kwietnia 2017 roku, nr GN-I.683.2.21.2017 o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 12 ust. 5 z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

 

zawiadamiam o

 

zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość gruntową o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Łomża 4, jednostce ewidencyjnej Łomża - miasto, powiecie m. Łomża, województwie podlaskim, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Łomża, na podstawie decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 2/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Nr 105 006 B ul. Krótka i Nr 152 005 B ul. Polna we wsi Zawady, gm. Łomża na odcinku: Trasa 1: ul. Polna km rob. 0+000 – 0+106,03; Trasa 2: ul. Krótka i ul. Polna km rob. 0+000 – 0+191,34; Trasa 3: ul. Polna km rob 0+000 – 0+098,35; oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka:

 

- nr 40640/1 o pow. 0,0097 ha – uprzedni zapis w ewidencji gruntów: władanie na zasadach samoistnego posiadania – Irena Śmiarowska.

 

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłaszać się do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, I piętro, pokój 220, tel. 86-215-69-27, „w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia”, tj. do dnia 21 czerwca 2017 roku.

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

 

Data powstania: wtorek, 18 kwi 2017 13:29
Data opublikowania: wtorek, 18 kwi 2017 13:33
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 cze 2017 09:38
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 591 razy